EaveTubes

Dit project heeft als doel een nieuw muggen-bestrijdingsproduct op de markt te brengen om mensen in Afrika te beschermen tegen malaria. EaveTubes zijn een innovatie gebaseerd op buizen die in de muur worden geïnstalleerd met herbruikbare gaas casettes. Nacht-actieve malariamuggen worden door de EaveTubes gelokt, geblokkeerd en gedood met biociden. In2Care’s speciale statisch geladen gaas brengt biocidenpoeder heel efficient over op het insect, waardoor zelfs insecticiden-resistente malariamuggen effectief gedood kunnen worden. EaveTubes bieden niet alleen binnenshuis bescherming tegen muggenbeten, maar brengen de muggenpopulatie zodanig omlaag dat malaria transmissie significant wordt gereduceerd en de gehele leefgemeenschap wordt beschermd.
Het project zal in Oost-Afrika starten en de toepassing van EaveTubes in grootschalige malaria-bestrijdingscampagnes testen. We zullen een Operationele Handleiding ontwikkelen om het voor overheden en liefdadigheidsorganisaties mogelijk te maken om dit nieuwe product in te zetten in hun campagnes. Resultaten zullen worden gebruikt voor het verkrijgen van registraties en goedkeuring van de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast zullen we het commercialiseren van EaveTubes in meerdere Afrikaanse landen voorbereiden middels demonstratieprojecten en het ontwikkelen van duurzame Business modellen. Het uiteindelijke doel is om malaria preventie voor en door de lokale bevolking mogelijk te maken.

Partners


Logo In2Care

Impact

  • EaveTubes klaar voor gebruik in grote (inter)nationale malaria-bestrijdingscampagnes

  • Proefprojecten uitgevoerd in >3 Afrikaanse landen; >10,000 mensen beschermen tegen malaria

  • Duurzame malaria preventie voor en door de lokale bevolking mogelijk gemaakt

Media