ACORN project ism Rabobank en Kaderes

(Agroforestry Carbon Removal Units (CRUs) for the Organic Restoration of Nature). Het ACORN platform is een programma van de Rabobank. Het project in Tanzania wordt in samenwerking met lokale organisatie Kaderes uitgevoerd.  Het unieke aan dit project is dat de Achmea Foundation de financiering van dit project in samenwerking met de Rabobank Foundation doet. Hierdoor  ontstaan er synergievoordelen en kunnen we nog meer kennis delen.

Het toepassen van agroforestry heeft vele voordelen voor de boeren: het verhoogt hun klimaat- en weerbestendigheid, diversifieert hun voedingsstoffen, verbetert de opbrengst, spreidt de oogsttijdstippen en diversifieert hun inkomensstromen. Agroforestry of boslandbouw zijn landgebruiksystemen waarbij het planten en/of actief beheren van bomen wordt gecombineerd met landbouw of veeteelt. Door voedselbomen (mango, avocado, banaan) en schaduwbomen tussen de koffiebomen te planten worden schadelijke broeikasgassen opgenomen en zuurstof weer af gegeven. Dit kan via het platform omgezet worden in CRU’s. Deze CRU’s, kunnen de boeren met behulp van het platform verkopen aan bedrijven die hun eigen uitstoot willen compenseren. Dit resulteert in een extra inkomstenstroom die zowel het inkomen van de boeren diversifieert als de financiering van de overgang naar agroforestry mogelijk maakt.