Call of proposals

Vanuit het Impact fund vindt jaarlijks een call for proposals plaats.  U kunt tot 29 januari 2020 uw call inzenden aan info@achmeafoundation.nl. Informatie waaraan de call dient te voldoen kunt u lezen in bijgevoegde uitnodiging en format call for proposal. We zien uw call met belangstelling tegemoet.