Nieuwsbericht

Eucord 's GRAIN (Generating Revenue through Agricultural INventory ) initiatief in Mali succesvol afgerond

vrijdag 21 februari 2020

Met kleinschalige, innovatieve projecten maakt de Achmea Foundation het verschil voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Het GRAIN-project in Mali is hier een mooi voorbeeld van. EUCORD heeft met de ondersteuning van de Achmea Foundation een kleine 5.000 kleine boeren een stap verder kunnen helpen.

Zij hebben een zogeheten ‘warrantage systeem’ opgezet. Landbouwproducten worden opgeslagen in een schuur, om op een later tijdstip (wanneer de prijs hoger is) te verkopen. De benefits hiervan zijn tweeledig. Ten eerste levert dit een financieel onderpand, banken zijn akkoord gegaan met het geven van kredieten. Ten tweede is het salaris van de boeren stabieler doordat ze de gewassen over het jaar kunnen verkopen.

Door het voedingstrainingsprogramma en de groentetuinen zijn de betreffende boeren zelf gevarieerder en gezonder gaan eten – ondervoeding is een groot probleem. Een ander positief effect van de groentetuinen is dat vrouwen minder afhankelijk zijn geworden van inkomsten van de verkoop van hout dat als brandstof gebruik wordt.