Nieuwsbericht

Projecten 2020

donderdag 09 september 2021

Project Take Care Africa

Locatie: Sub-Sahara Afrika
Partner: PharmAccess
Status: Lopend

 

In sub-Sahara Afrika woont een achtste deel van de wereldbevolking die gebukt gaat onder een kwart van de wereldwijde ziektelast. Daarvoor heeft men slechts 2% van alle artsen en 1% van het wereldwijde zorgbudget tot hun beschikking. Om iets aan deze tekorten te doen én in de behoefte aan zorginformatie te voorzien, introduceert PharmAccess Take Care Africa. Dit is een online platform voor betrouwbare informatie over gezondheid en zorg. Via de smartphone - in 2025 beschikt naar verwachting twee-derde deel van de bevolking over zo’n telefoon - krijgt men toegang tot relevante informatie over preventie, goede gezondheid, ziekten, medicijnen en de plaatselijke gezondheidszorg (vergelijkbaar met thuisarts.nl). Het doel is om de lokale bevolking in staat te stellen beter voor hun eigen gezondheid te zorgen en beter geïnformeerd op doktersbezoek gaan, wanneer ze onverhoopt ziek worden. Dit project draagt bij aan het verbeteren van de gezondheidszorg.

______________________________________________________________________________________

 

Project Digital Grouplending

“Omdat je alleen een goed team nodig hebt!”

Locatie: Kenia
Partner: Sevi
Status: Lopend

Sevi bestaat uit een enthousiast team van believers, builders en impact creators. Ze creëren waarde voor ondernemers, zodat ze hun dromen waarmaken. In lijn met de wereldwijde digitaliseringstrend in de financiële sector biedt Sevi mobiele financiële diensten aan, op basis waarvan een digitale Trust score wordt gecreëerd. Sevi heeft hierbij een specifieke focus op spaar- en leninggroepen en is het eerste bedrijf dat met succes het proces van groepslening en het solidariteitsmechanisme erachter heeft gedigitaliseerd en getransformeerd. Sevi ontving een lening van de Achmea Foundation om haar model verder te valideren en haar operaties voor te bereiden op schaalvergroting in Kenia en daarbuiten. Ignace Konig (manager Datawarehouse & Beheer bij Zilveren Kruis) en zijn zoon Sappie helpen Sevi met het opstellen van een trust-rating-systeem. Doelstelling is om op basis van betere technologie, data en modellen het hoge rentepercentage voor microkredieten (35-40%) significant naar beneden te brengen. Door inzet van technologie brengt dit project een mooie vooruitgang voor ondernemers in Afrika op het gebied van toegang tot financiële middelen.

"Sevi tremendously improves the groups hope as a mobile lending platform. The individual businesses of the groups are inspired through Sevi and the group is looking forward to bigger and better loans to expand on their business ventures."
Isabel Atwol Omucheni - Waingo Women Empowerment

"I like that Sevi makes information about your loan easily accessible. Interest rates, loan terms and limits, are all outlined clearly in the app. I also like that early loan repayment attracts more trust points which in turn increases the loan amounts accessible for individual borrowing and group limits."
Lorna Maureen Odwar - Money Group

______________________________________________________________________________________

 

Project Weathering the Storm

“The World's First and Most Accurate Tropical Weather Forecast”

Locatie: Mali en Ivoorkust
Partner: Ignitia
Status: Lopend

Ignitia biedt betrouwbare tropische weersvoorspellingen waarmee boeren betere beslissingen kunnen nemen over hun landbouwpraktijken en zo de opbrengst en efficiëntie kunnen verbeteren. Het project heeft tot doel 175.000 kleine boeren in Mali en 75.000 boeren in Ivoorkust door een SMS zeer nauwkeurige weersvoorspellingen aan te bieden. Hierdoor kunnen zij hun bestaansmiddelen, voedselzekerheid en het opbouwen van weerbaarheid tegen klimaatverandering verbeteren. Door de zeer nauwkeurige voorspellingen van Ignitia zijn boeren in staat om te zaaien, bemesten en oogsten op optimale tijden. Tevens kunnen zij gebruik van kostbare hulpbronnen, zoals water, pesticiden en kunstmest, optimaliseren dankzij de weersvoorspellingen. Dit project zorgt door inzet van slimme technologie voor een enorme verbetering op het gebied van landbouw.

What Farmers Say About Ignitia:

"About a year ago before I started using Iska Weather (the weather model of Ignitia), I had just lost all my capital when some heavy rains fell right after I had planted my seeds and fertilized. Since I started using iska my harvest has increased so much because we always know what activity to do for the right weather. It has really helped me."
Charles, Brong-Ahafo Region, Ghana

______________________________________________________________________________________

 

“Bringing Commercial Farming to Everyone”

Land: Nairobi
Partner: Apollo Agriculture
Status: Lopend

Apollo Agriculture is een technologiebedrijf gevestigd in Nairobi. Ze willen kleinschalige boeren helpen hun winst te maximaliseren. Zij bieden financieringsmogelijkheden aan boeren aan die daar anders geen toegang tot hebben. Apollo bundelt alles wat een boer nodig heeft: financiering, landbouwproductie, advies, verzekering en markttoegang. Satellietgegevens en machine learning maken betere kredietbeslissingen mogelijk en geautomatiseerde bewerkingen houden de kosten laag en processen schaalbaar. Hun kernproduct is een op maat gemaakte bundel van hoogwaardig zaad en kunstmest op krediet, evenals agronomisch advies en verzekering. Financiering door de Achmea Foundation draagt bij aan Apollo's 5-jarig doel om de opbrengsten van 1 miljoen kleinschalige landbouwers te verdubbelen. Dit technologiebedrijf zorgt voor het enorme verbetering op het gebied van landbouw.

______________________________________________________________________________________

 

Focus op innerlijke schoonheid

Land: Nederland
Partner: Sociaal ondernemer Model for Models
Status: Lopend
Als model heeft oprichter Jessica oog voor mode, uiterlijkheid en schoonheid. Dit verbindt ze aan thema’s als zelfpresentatie en zelfverzekerdheid. Model for Models besteedt bewust aandacht aan alledaagse positieve lichamelijkheid van vrouwen. Het lichaam is zelden natuurlijk geïntegreerd in onze bezigheden op kantoor, op school of in de supermarkt. Dit blijkt cruciaal in een samenleving waarin doorgaans slechts bij extreme positiviteit en negativiteit het lichaam aan bod komt.
Model for Models richt zich op het ontwikkelen van zelfvertrouwen en het zelfbeeld van meisjes en jonge vrouwen. De insteek is cultureel-creatief. Dat wil zeggen dat de werkwijzen in de workshops, coaching en programma’s aansluiten bij menselijke behoeften om betekenisgevend, spelend, creërend en expressief bezig te zijn.

Bekijk hier de video van Model for Models >


“Ik ben ontzettend blij en dankbaar dat ik deel heb mogen nemen aan het groeiprogramma ImpactPlus. Ik ben de afgelopen maanden erg ontwikkeld als ondernemer (nog meer vertrouwen en rust) en heb dankzij het programma een groeiplan met concrete stappen, inclusief bedrijfsvideo voor Model for Models waar ik actief en gericht verder aan kan werken.”
Oprichter Jessica Gyasi van Model for Models

Deze onderneming draagt bij aan de zelfredzaamheid van jongeren.
______________________________________________________________________________________

 

Focus op werk voor mensen met een arbeidsbeperking 

Land: Nederland
Partner: Sociaal ondernemer Onbeperkt aan de Slag
Status: Afgerond

Onbeperkt aan de Slag werkt aan een inclusieve arbeidsmarkt en organiseert ontmoetingen tussen werkzoekenden en werkgevers. Zelf heeft Onbeperkt aan de Slag alleen mensen in dienst met een ‘arbeidsbeperking’.

Bekijk hier de video van Onbeperkt aan de Slag >


Oprichter Saskia Rosmalen van Onbeperkt aan de Slag over de belangrijkste les van het programma ImpactPlus voor haar onderneming: “Weer even overal over nadenken. En beter vertellen waar je voor staat. We zijn geen goed doel in tegenstelling tot wat mensen denken als het gaat over inclusie en mensen met een arbeidsbeperking, maar een bedrijf. En daarom is dat heel erg nodig.” Onbeperkt aan de Slag bevordert inclusie in de samenleving.
______________________________________________________________________________________