Nieuwsbericht

Corona interventie in Afrika

dinsdag 28 april 2020

Het coronavirus zet ons zorgsysteem in Nederland zwaar onder druk. In Afrika is het zorgsysteem heel veel kwetsbaarder dan bij ons. Achmea Foundation heeft daarom besloten om een aantal extra interventies die zijn voorgesteld door PharmAccess in Kenia en Ghana financieel te ondersteunen. Het gaat om de volgende activiteiten:

1. Gezondheidsklinieken waar PharmAccess al mee samenwerkt krijgen zowel financieel als inhoudelijk ondersteuning (w.o. preventie maatregelingen zoals een SafeCare Corona checklijst voor klinieken om patiënten en werknemers te beschermen, het kunnen herkennen van symptomen, de aanschaf van beschermende middelen zoals mondkapjes, patiënten informatie). 

2. Patiëntenzorg op afstand. In Kenia en Ghana wordt daartoe de Corona Check App geïntroduceerd. Deze App wordt in Nederland al door veel ziekenhuizen gebruikt: mensen kunnen hun klachten invoeren en een medisch team vanuit het ziekenhuis neemt waar nodig contact op voor verdere behandeling. Via de App kan de verspreiding van het virus ook gemonitord worden, wat weer nuttige informatie oplevert voor de overheden.  

3. In Kisumu (Kenia) worden private gezondheidsklinieken met spoed aangesloten op een diagnostische testmethode passend bij de lokaal beperkte laboratoriumcapaciteit en in coördinatie met de lokale overheid. 

Voor deze interventies geldt: als het werkt, kan het worden opgeschaald naar andere plekken in Afrika.

Achmea Foundation werkt veel samen met PharmAccess, een groep non-profit organisaties die zich, met inzet van technologie, richt op het verbeteren van de toegankelijkheid van goede gezondheidszorg in Afrika.