Achmea Foundation

Vanuit het co�peratieve gedachtengoed van Achmea, is in 2006 de Achmea Foundation opgericht. In de afgelopen tien jaar heeft de foundation ge�nvesteerd in initiatieven die op basis van samenwerking en solidariteit de sociaal economische omstandigheden heeft kunnen vergroten. Dat doen we in Nederland, en in de landelijke gebieden in ontwikkelingslanden.

Focus op landbouw, gezondheidszorg en finance

We investeren in initiatieven die aansluiten bij Achmea; opgericht als co�peratieve verzekering voor boeren, en uitgegroeid tot belangrijke financi�le dienstverlener en grootste zorgverzekeraar in Nederland. Onze focus ligt daarmee op landbouw, gezondheidszorg en financi�le dienstverlening.

We geloven erin dat door gebruik te maken van onze kennis en het netwerk, �n het juist inzetten van de financi�le middelen, we optimaal kunnen bijdragen aan het succes van de initiatieven.

Sturen op impact

Belangrijk is dat we investeren in d�e initiatieven die de grootste impact op de sociaal economische omstandigheden hebben. Daarnaast investeren we alleen in die initiatieven waar een (potentieel) business model onder zit. Initiatieven moeten duurzaam zijn, in die zin dat zij ook na de investeringen van de Achmea Foundation zelfstandig kunnen werken en groeien. Zodat de lokale bevolking ook in de toekomst gebruik kan blijven maken van de diensten en/of producten.

Samenleving waar iedereen aan mee kan doen

Wij maken ons sterk voor een samenleving waar iedereen aan mee kan doen. Wij geloven erin dat je dit het beste kunt bereiken door de lokale markt en mensen in hun kracht te zetten. De projecten waarin wij investeren, doen een beroep op het ondernemerschap en creativiteit van de lokale bevolking.