Werkwijze

Onze partners

De Achmea Foundation werkt altijd samen met partners. Dit zijn organisaties met een specifieke expertise, die aansluit bij onze focus op landbouw, gezondheidszorg en financiële dienstverlening. We werken met een geselecteerd aantal strategische partners. Partners die zowel borging hebben in Nederland of één van de landen om ons heen, als lokale borging in de landen van de projecten. Verder vinden wij het van belang dat de partners sturen op financiële zelfstandigheid en eventuele inkomsten weer ten goede komt aan de projecten. Partners kunnen NGO’s, sociale ondernemers, of kennisinstituten zijn met relevante kennis en ervaring.

De samenwerking

Als de aanpak past bij de Achmea Foundation en er vertrouwen is in duurzame impact én de haalbaarheid van de aanpak, dan volgt een verdieping. In deze fase doen we met het bestuur een analyse. Deze richt zich onder andere op de behoefte van de bevolking, de impact op de betrokken organisatie(s), op de haalbaarheid (met name in relatie tot de lokale omstandigheden), de financiën, de schaalbaarheid en de duurzame inbedding. Uiteindelijk wordt een verdiept projectvoorstel voorgelegd aan het bestuur van de Achmea Foundation. Het bestuur besluit of we daadwerkelijk investeren.

Nieuwe initiatieven

Wij maken zelf een inschatting of een initiatief en organisatie passend is bij de focus en strategie van de Achmea Foundation. Deze organisaties nodigen we één maal per jaar, in december, zelf uit om een aanvraag in te dienen. Met deze zogeheten call for proposal dragen we eraan bij dat onze tijd en ook uw tijd zo effectief mogelijk wordt besteed.

Strategienota

De strategienota is goedgekeurd door het bestuur van de Achmea Foundation. Voor meer informatie over de inhoud van de strategienota kijk op strategienota

Afspraken over de samenwerking

Bij aanvang van een project maken we heldere afspraken over wat we wederzijds van elkaar mogen verwachten. Hierin komt in ieder geval aan de orde:

 • Hoe meten we de impact op de sociaal economische omstandigheden van de uiteindelijke begunstigden?

  Het is belangrijk om de impact op de lokale bevolking te kennen, samen bepalen we elke indicatoren we daarvoor gebruiken. Voor het meten van de impact maken we gebruik van de SROI (social return on investment) methode.

 • Wat zijn de te behalen doelstellingen?

  Dit kan in de vorm van resultaatafspraken. Of doelstellingen hebben betrekking op het proces.

 • Hoe verloopt de financiering?

  We maken heldere en maatwerk-afspraken over de betalingen en rapportages. Altijd geldt dat we maximaal 80% uitbetalen gedurende het project en de resterende 20% na goedkeuring door het bestuur van de eindrapportage. De eindrapportage moet bovendien extern zijn geaudit.

 • Op welke wijze is de Achmea Foundation blijvend betrokken?

  Wederzijdse communicatie, momenten van tussenrapportages en periodieke meetings vormen hier een onderdeel van.