Organisatie

Achmea Foundation is een onafhankelijke stichting, in 2006 opgericht door Achmea. Voor meer informatie over Achmea kijk op Achmea.nl


Achmea Foundation bestaat uit een bestuur en een team. Het bestuur bepaalt het beleid en beslist over de aanvragen. Het bestuur vergadert viermaal per jaar.

Bestuur Achmea Foundation

De Achmea Foundation wil - door scherpe selectie van projecten en geëngageerde uitvoering - verbeteringen mogelijk maken in levenssituaties die onder druk staan.

Ernst Hirsch Ballin, Voorzitter

Ook met onze Foundation zet Achmea zich in voor een samenleving waarin solidariteit een belangrijke motor is voor vooruitgang bij iedereen

Willem van Duin, Bestuurslid

Give a man a fish and he’ll eat for a day, teach him how to fish and he’ll eat forever

Anshu Gupta, Bestuurslid

Het creëren van een betere wereld begint bij jezelf en de invloedcirkels die je hebt. Hoe kun je van betekenis zijn voor een ander en zaadjes planten met duurzame impact? Dat is waarom ik de Achmea Foundation support

Sharmila Angoelal, Bestuurslid

Op een bescheiden wijze innovatieve ideeën, wind in de zeilen geven, eenmaal uitgevoerd en opgeschaald, mensen een betere toegang geven tot gezondheidszorg, financiële diensten of in staat stellen een betere productie in de landbouw te genereren

Kees Zevenbergen, Bestuurslid

In al onze activiteiten is het belangrijk scherp te kijken wat de speciale belangen en behoeften zijn van vrouwen en meisjes

Susan Blankhart, Bestuurslid en penningmeester

Excited to be serving a small foundation with a big heart and aspiration to make a positive difference in the world

Rajiv Ball, Bestuurslid Achmea Foundation

Team Achmea Foundation

  Marjolein Verstappen
  Directeur
  Janneke Vogels
  Social Business Developer
  Sabine-Cecile Severein
  Project Assistent