Culturele diversiteit en inclusie

Culturele diversiteit en inclusie is een thema waar we binnen Achmea veel aandacht aan schenken. Niet alleen omdat we het belangrijk vinden dat iedereen gelijke kansen krijgt. Maar ook omdat we geloven dat we onze ambities alleen kunnen waarmaken als medewerkers zichzelf kunnen en durven te zijn. Met verschillende perspectieven en talenten zijn we in staat om creatiever en innovatiever te zijn en weten we de klant beter te begrijpen en bedienen. 
 

Onze aanpak

We hebben een programma culturele diversiteit en inclusie om multicultureel talent aan te trekken en hen een ruimte te bieden waar zij hun talenten maximaal kunnen inzetten. Dit programma richt zich op 1) bewustwording binnen de organisatie, 2) een inclusieve werving en selectie en doorstroom van talent en 3) het faciliteren van inclusieve voorzieningen en arbeidsvoorwaarden. Voorbeelden zijn een diversiteitsdag (betaald verlof om in te zetten voor een activiteit of feestdag die past bij jouw religie of levensovertuiging) of multiculturele stilteruimtes.

Netwerk Kleurrijk Achmea

Binnen Achmea hebben we een netwerk voor al onze collega’s die geïnteresseerd zijn in het thema culturele diversiteit en inclusie. Het netwerk Kleurrijk Achmea organiseert activiteiten met het doel om collega’s met elkaar te verbinden en bewustwording op het thema te vergroten.

Lees en hoor meer van onze collega’s

Wat maakt Achmea een mooie werkgever? Hoe is het om bij Achmea te werken? Lees en hoor meer hierover van medewerkers binnen Achmea.