Arbeidsbeperking

Bij Achmea hoeft een arbeidsbeperking geen beperking te zijn. Momenteel zijn we toonaangevend in participatie van medewerkers met een arbeidsbeperking. Het past bij onze identiteit en strategie om mensen met een beperking de volle kans te geven om deel uit te maken van onze werkgemeenschap.

Normaal is niets anders dan het gemiddelde van alle afwijkingen. Achmea werkt actief aan participatie van medewerkers met een arbeidsbeperking onder het motto; “Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet”. We bieden alleen échte banen met een écht salaris en organiseren het maatwerk dat iemand nodig heeft om het werk goed te kunnen doen. Achmea heeft een groeiend aantal medewerkers met een arbeidsbeperking die hun volwaardige bijdrage leveren aan onze ambities en aan onze klanten. Deze succesvolle vorm van beleid en uitvoering heeft een tweede prijs ontvangen bij de landelijke Raket Awards.

Lees en hoor meer van onze collega’s

Wat maakt Achmea een mooie werkgever voor medewerkers met een arbeidsbeperking? Hoe is het om bij Achmea te werken? Lees en hoor meer hierover van medewerkers binnen Achmea.

Contact

Heb je vragen over participatie? Neem dan contact op via achmea.inclusief@achmea.nl.