Impactbeleggingen

Achmea houdt ook impactbeleggingen aan. We beleggen in fondsen die gericht zijn op schone technologie, duurzame energie en microfinanciering. Het accent ligt op een maatschappelijk verantwoorde spin off, zonder concessies te doen aan de rendementsverwachtingen. Dit zijn de fondsen waarin wij beleggen:

SNS/Developping World Markets Microfinance fund
Triodos Microfinance fund
Triodos Organic Growth fund
LeapFrog Micro Finance Fund
Triodos / Women’s World Banking Microfinance fund
Triple Jump Innovation fund
IFHA II

Voor nadere informatie over onze impactbeleggingen, zie de laatste (half)jaarrapportage MVB.


 

Health Economics Fund

Achmea en investeringsmaatschappij Life Sciences Partners (LSP) hebben het LSP-Health Economics Fund (LSP-HEF) opgericht. Achmea heeft € 50 mln. hiervoor beschikbaar gesteld.

Impactbeleggingen
 

Achmea Zorgparticipaties

Achmea maakt via haar dochter Achmea Zorgparticipaties BV initiatieven in de zorg financieel mogelijk. Er wordt geïnvesteerd in bestaande vennootschappen én in startende ondernemingen met veelbelovende plannen om de gezondheidszorg te verbeteren. Het gaat om vernieuwende zorgdiensten en/of producten die iets toevoegen aan de gezondheidszorg. En innovatief zorgaanbod dat zowel kwaliteitsbevorderend als kostenbesparend is. Naast pro-actieve participaties in bedrijven die relatief zelfstandig opereren, wordt Achmea Zorgparticipaties BV ook ingezet om gezamenlijke ondernemingen met derden te faciliteren.

​Green bonds

Een andere wijze om inhoud te geven aan impact investing is het investeren in zogenaamde Green Bonds. Dit zijn obligaties waar de middelen worden ingezet bij vooraf vastgestelde duurzame doelen. Hierbij moet worden gedacht aan projecten met een positieve milieu spin off zoals hernieuwbare energie. Achmea belegt alleen in obligaties die voldoen aan de eisen van de Green Bond Principles om zoveel mogelijk te waarborgen dat de middelen ook de beoogde aanwending krijgen. Achmea heeft in de mandaten van de relevante vermogensbeheerders opgenomen dat een deel van de beleggingen in Green Bonds moet worden geïnvesteerd.