Principles of Sustainable Insurance

De verzekeringsindustrie en de Verenigde Naties (UNEP FI) hebben wereldwijd afspraken gemaakt over duurzaam verzekeren. Vastgelegd in de Principles for Sustainable Insurance (PSI). Achmea is een van de initiatiefnemers die ondertekenden in juni 2012. Waar we kunnen, oefenen we onze invloed uit voor een beter milieu, het naleven van de mensenrechten en goed bestuur.
 

Duurzaam verzekeren

Omdat ruim 8 miljoen Nederlanders bij ons verzekerd zijn, is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid groot. Onze verzekeringen en diensten moeten iets toevoegen aan het leven van onze klanten. En de risico’s van nu oplossen: stijgende kosten in de gezondheidszorg, vergrijzing en klimaatverandering.

Welke verzekeraars ondersteunen PSI?

De Principles for Sustainable Insurance werden geïntroduceerd tijdens de klimaatconferentie Rio+20 in Rio de Janeiro. Wereldwijd hebben bijna dertig verzekeraars hun handtekening gezet onder de principes. In Nederland zijn dit er vijf: Achmea, AEGON, ING, Delta Lloyd, en Zwitserleven. Meer informatie over de Principles for Sustainable Insurance vindt u op www.unepfi.org/psi.