Net Zero Insurance Alliance NZIA

Onze ambitie is dat onze verzekeringsportefeuille in 2050 klimaatneutraal is of eerder indien mogelijk. Achmea is daartoe aangesloten bij de Net-Zero Insurance Alliance (NZIA).
 

De NZIA is een initiatief van de Verenigde Naties waarin verzekeraars samenwerken aan wetenschappelijk onderbouwde standaarden en methodes om de CO2-voetafdruk van verzekeringsportefeuilles te meten en hiervoor reductiedoelen te stellen. Deelnemers aan de NZIA committeren zich aan een bedrijfsvoering en verzekeringsportefeuille die netto geen CO2-uitstoot heeft in 2050.

Via de Net-Zero Insurance Alliance hebben we ons onder meer gecommitteerd aan: 

  • Het meten en rapporten van de CO2-voetafdruk van onze verzekeringsportefeuille (gefaseerd vanaf 2023). 
  • Het vaststellen van CO2-reductie tussendoelen en het jaarlijks rapporteren over de voortgang hierover (gefaseerd vanaf 2023).  
  • Het informeren en stimuleren van (potentiële) klanten om duurzame verzekeringskeuzes te maken. 
  • Het ondersteunen van een sociaal rechtvaardige overgang naar een klimaatneutrale samenleving. 
  • De samenwerking met andere organisaties zoals andere verzekeraars, de overheid, maatschappelijke organisaties om de doelstellingen van de NZIA te bevorderen.