MVO-beleid

Het uitgangspunt van het MVO-beleid van Achmea is: waarde creëren voor klanten, medewerkers, (business) partners en aandeelhouders door op ondernemende en innovatieve wijze te werken aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken die aansluiten bij onze kerncompetenties en -activiteiten.
 
 
Een logische stap in ons werk als coöperatieve verzekeraar van oudsher draait om het oplossen van maatschappelijke problemen en gedeelde waardecreatie. 

Windmolen opbouw

 
Onze producten en diensten hebben een belangrijke sociale functie. De wereld om ons heen verandert snel en confronteert onze klanten met nieuwe onzekerheden. We sluiten hierop aan door hedendaagse producten en diensten met een maatschappelijke impact aan te bieden. Innovatie en slim gebruik van data spelen hierbij een belangrijke rol. We willen klantrelevant en trendsettend zijn voor onze klanten en voor de samenleving.

De producten en diensten die we leveren, bieden oplossingen voor risico's die te groot zijn om door een individuele partij te worden gedragen. Dit is een ander aspect van solidariteit dat inherent is aan ons bedrijf. Het is onze missie om bij te dragen aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving en daarom hebben we vijf aandachtsgebieden gedefinieerd waarin we een positieve impact voor onze stakeholders willen realiseren. Deze focusgebieden zijn:

  • Gezondheid dichterbij voor iedereen
  • Schone, veilige en slimme mobiliteit
  • Veilige en duurzame woon- en leefomgeving
  • Onbezorgd ondernemen en goed werkgeverschap
  • Financiële oplossingen voor nu, straks en later

Deze zijn geselecteerd op basis van inzichten die zijn verkregen uit de dialoog die we voeren met onze stakeholders en uit onze duurzaamheidsanalyse.

 
Achmea wil bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties. Deze 17 SDG's vormen samen de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk om mee te doen aan deze agenda. We streven ernaar om uit te blinken in SDG 3 (Goede gezondheid en welzijn), SDG 11 (Duurzame steden en gemeenschappen) en SDG 13 (Klimaatactie). Deze drie SDG's raken aan belangrijke trends en risico's waarmee onze klanten en de samenleving worden geconfronteerd en zijn nauw verbonden met de kernactiviteiten van Achmea. Onze keuze voor SDG's is strategisch van aard. Ze staan dicht bij de kern van ons bedrijf, onze coöperatieve identiteit en stimuleren innovatie en groei.
Onze kernwaarden - inleven, vernieuwen en waarmaken - zijn een belangrijke basis voor onze manier van werken. Alles wat we doen, draait om onze klanten. Daarom is het essentieel om te weten wat belangrijk is voor onze klanten en wat onze klanten en de samenleving nodig hebben. Achmea geeft hier invulling aan door klanten en partners te betrekken bij het ontwikkelen van passende verzekeringen en diensten (co-creatie). We streven naar een nog meer klantgerichte organisatie die communiceert via kanalen die klanten willen en op een moment dat hen uitkomt. Dit betekent dat we onze processen voortdurend aanpassen en vernieuwen.