MVO-beleid

Het uitgangspunt van het MVO-beleid van Achmea is: waarde creëren voor klanten,
medewerkers, (business) partners en aandeelhouders door op ondernemende en innovatieve wijze te werken aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken die aansluiten bij onze kerncompetenties en -activiteiten.

 
Een logische stap in ons werk als coöperatieve verzekeraar van oudsher draait om het oplossen van maatschappelijke problemen en gedeelde waardecreatie. In 2015 hebben we samen met onze interne en externe stakeholders in kaart gebracht welke thema’s zij in het bijzonder relevant vinden voor Achmea. Nieuwe ontwikkelingen rond zorg, wonen en werken vragen om nieuwe oplossingen, die onze klanten verder helpen en de samenleving versterken. Onze stakeholders zien het als onze opdracht om een bijdrage te leveren aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving.

Windmolen opbouw