Klimaatverandering

Het klimaat verandert omdat omdat de temperatuur op aarde stijgt. Sinds de industriële revolutie is het wereldwijd een graad warmer geworden. De gevolgen zijn merkbaar en zichtbaar: smeltende polen en gletsjers, langdurige droogte, hevige neerslag en ander extreem weer. Achmea onderschrijft het klimaatakkoord van Parijs om de gemiddelde temperatuurstijging op aarde te beperken tot 1,5 graad. Dat betekent dat de uitstoot van broeikasgassen zoals methaan en CO₂-drastisch moet verminderen. Daar is het klimaatbeleid van Achmea op gericht.

Klimaatverandering raakt ons op verschillende manieren. Als verzekeraar zien we de schade toenemen. Als belegger zien we op termijn klimaatrisico’s bij sectoren die afhankelijk zijn van fossiele energie, maar ook kansen op juist te investeren in de energietransitie. Klimaatbeleid vraagt ook om aanpassingen in onze eigen bedrijfsvoering. Achmea is ondertekenaar van het Global Investor Statement on Climate Change van de VN, het Carbon Disclosure Project, de klimaatstatements van de Geneva Association, de Paris Pledge for Action en het commitment van de financiële sector aan het Nederlandse Klimaatakkoord. 


 

Klimaat en verzekeren

 
Als  verzekeraar zien we  dat de schade door het extreme weer toeneemt.  Om de premies voor iedereen betaalbaar te houden willen we daar wat aan doen. Daarom geven we onze klanten informatie over eenvoudige maatregelen, zoals het tijdig schoonmaken van de dakgoot, het plaatsen van een regenton en het verwijderen van tegels uit de tuin. Maar we ontwikkelen ook nieuwe diensten, zowel gericht op preventie als op het verduurzamen van woningen en mobiliteit. 
Met BlueLabel geven we gemeenten informatie over de specifieke klimaatrisico’s op wijk- en straatniveau. Dat is een belangrijke basis voor gemeentelijk klimaatbeleid. Via Centraal Beheer kunnen klanten zonnepanelen kopen, die door gecertificeerde installateurs veilig worden geïnstalleerd. Interpolis biedt groene daken aan. Deze dakbedekking die uit sedumplantjes bestaat, is ideaal voor platte daken. Regenwater wordt opgenomen waardoor er minder kans is op lekkage. In de zomer werken deze daken verkoelend en de plantjes nemen CO₂ op. Op verschillende manieren stimuleren en faciliteren we elektrische en gedeelde mobiliteit. Centraal Beheer en Interpolis zijn partner van verschillende initiatieven, zoals Amber Car, Solar Team, Eindhoven, BuurAuto, Lightyear. Ons vastgoedbedrijf Syntrus Achmea Real Estate & Finance werkt samen met We Drive Solar.  Huurders in verschillende appartementen in Utrecht en Amsterdam kunnen gebruik maken van elektrische deelauto’s. De auto’s worden opgeladen met zonnepanelen. 
 

Klimaatverandering: hoe gaan we er meer om? 

We weten al jaren dat het aan het gebeuren is maar laten we eerlijk zijn. Het gaat pas echt leven als je er last van krijgt. Als het water ineens in je woonkamer staat, als je aardappelen wegrotten, als je je festival moet cancelen. Dat geldt ook voor Achmea. Wij zijn een verzekeraar en zien het aantal schadeclaims als gevolg van slecht weer stijgen. Daar willen we wat aan doen. Hoe kunnen we ons aanpassen aan een veranderende leefomgeving? Wat kunnen we doen om klimaatverandering tegen te gaan? Samen met Nederland zijn we op zoek naar antwoorden op deze vragen. Naar manieren om de gevolgen van klimaatverandering beter te begrijpen

Blogs

“De weersomstandigheden veranderen veel sneller dan we hadden gedacht”

Hans Oosters is Voorzitter van de Unie van Waterschappen en maakt zich zorgen over de extreme neerslag en heftige stormen. Hij is verantwoordelijk voor het waterbeheer in ons land. “Wij zitten nu al op de omvang én de intensiteit die het KNMI voor het jaar 2050 heeft voorspeld.”

Lees verder >

“Joehoe, het gaat mis!”

Bij de massademonstratie tegen kernwapens in 1983, verkocht Ruud Koornstra, 18 jaar oud, vierduizend augurken met de slogan: 'Alle bommen de wereld uit, behalve de zure bom.' Hij haalde het journaal ermee. Sindsdien staat Koornstra te boek als ras ondernemer.

Lees verder >

“Het is fantastisch om oude gebouwen nieuw leven in te blazen”

Suze Gehem is directeur van ‘De Groene Grachten’ en voorzitter van ‘Rooftop Revolution’. Met een team van 10 medewerkers verduurzaamt ze historische panden in Nederland. Zonder een euro subsidie weet Gehem haar bedrijf in de ‘groene’ sector succesvol te draaien.

Lees verder >

Video's

 
Interpolis onderzoekt of ze samen kunnen werken met de Groene Tornado om Nederlandse daken te vergroenen.

Een innovatieve manier om snel inzicht in de grootte van schade te krijgen: met een helikopter.


Wat als je in Bussum prachtig woont maar net niet op de goede plek om wateroverlast te voorkomen?


Een overzicht van alle nieuwsartikelen, interviews en blogs over klimaatverandering vindt u hier.

 

Klimaat en beleggen

We meten de CO₂-voetafdruk van onze beleggingsportefeuille en hebben doelen geformuleerd om die kleiner te maken. Dat doen we op verschillende manieren. We beleggen niet in bedrijven die meer dan 30% van hun omzet halen uit kolen of uit de winning van teerzandolie. Met de overige bedrijven in de energiesector zijn we actief in gesprek (‘engagement’) over hun bijdrage aan schone energie. Wij willen uiteindelijk alleen blijven beleggen in ondernemingen die een beleid hebben dat gericht is op verduurzaming én in bedrijven die actief bijdragen aan de energietransitie. In aanvulling op dit beleid sturen we meer in het algemeen op een kleinere CO₂-impact van onze totale beleggingen in aandelen en bedrijfsobligaties: die moet minsten 10% lager zijn dan het marktgemiddelde. Dit doen we door een verschuiving in de portefeuille te realiseren van koolstofintensieve naar koolstofarme ondernemingen. We gaan ook meer investeren in Green Bonds. Nu (per 1-1-2019) heeft Achmea €729 miljoen aan Green Bonds. 

Klimaatneutrale bedrijfsvoering

Wij streven voor onze kantoorlocaties naar een volledig klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. Denk aan het energieverbruik van onze kantoren, afval, papierverbruik en datacenters. We meten ieder jaar de CO₂-voetafdruk van onze gehele bedrijfsvoering, inclusief mobiliteit. De afgelopen 5 jaar is de totale CO₂-uitstoot  al 30 procent gedaald. Omdat we al in 2011 besloten hebben CO₂-neutraal te willen zijn, compenseren we onze uitstoot door VCS- gecertificeerde credits in te kopen. Op het dak van het Interpolisgebouw in Tilburg hebben we een groen dak aangelegd. Op het dak van Centraal Beheer in Apeldoorn liggen zonnepanelen. Ons mobiliteitsbeleid is gericht op uitbreiding van het aantal elektrische leaseauto’s. Dit zijn de eerste stappen op weg naar 2030 als we onze bedrijfsvoering helemaal klimaatneutraal willen hebben.