Hoe doen we het zelf?

We hebben de ambitie om in 2030 een volledig klimaat neutrale bedrijfsvoering te hebben. Meerdere initiatieven brengen de realisatie van dit doel dichterbij.
 

Zo verminderen we onder andere de CO2- voetafdruk van onze gebouwen door energie verbruik te minimaliseren en zelf energie op te wekken. Op het dak van het Centraal Beheer pand in Apeldoorn liggen bijvoorbeeld zonnepanelen en het Interpolis gebouw in Tilburg heeft groene daken. Het Achmea pand in Leeuwarden is actief bezig met een pilot waarbij ze worden aangesloten op de lokale Warmtenet bron.

Verder kopen we alleen maar circulaire meubilair en andere producten in. Ook stellen we duurzaamheidseisen aan onze leveranciers volgens de ISO-normen. Maar we verduurzamen ook ons mobiliteitsbeleid. Zo stimuleren we het gebruik van OV, kleinere elektrische en deelauto’s, terwijl we ook een fietsplan aanbieden.

We zijn erop gebrand steeds meer duurzame initiatieven toe te voegen aan ons beleid.
Zo vertrouwen we erop om in 2030 een volledig klimaat neutrale bedrijfsvoering te hebben.