Impactbeleggingen

Achmea houdt ook impactbeleggingen aan. We beleggen in fondsen die gericht zijn op schone technologie, duurzame energie en microfinanciering. Het accent ligt op een maatschappelijk verantwoorde spin off, zonder concessies te doen aan de rendementsverwachtingen. Op deze pagina vindt u de fondsen waarin wij beleggen.

SNS/Developping World Markets Microfinance fund

Doelstelling van dit fonds is het verlichten van armoede in ontwikkelingslanden, door het aanbieden van flexibele financieringsoplossingen met langere looptijd aan Microfinancieringsinstellingen (MFI's), om zo bedrijfsontwikkeling te ondersteunen en cashflows van lage inkomens te bestendigen. Uiteindelijk zijn er zo’n 800.000 eindklanten bereikt via het fonds, met een gemiddelde leninggrootte van € 2800. Dit was één van de eerste fondsen op dit gebied, waarbij ACTIAM mede één van de ondersteuners van de client protection principals en initiatiefnemer van de Principles for Institutional Investors in Inclusive Finance was.

Triodos Microfinance fund

Triodos Microfinance Fund beoogt de toegang tot financiële diensten te vergroten voor lage inkomen huishoudens in ontwikkelingslanden, door leningen en eigen vermogen te verstrekken aan Microfinancieringsinstellingen (MFI's). Er zijn bijna 20 miljoen cliënten bereikt in 35 landen via de MFI’s waarin het fonds belegt. 82 % hiervan betrof vrouwen en 41% had een landelijke achtergrond. De gemiddelde leninggrootte bedroeg gemiddeld EUR 1,2K.

​Triodos Organic Growth fund

Dit fonds kent als belangrijkste doelstelling de promotie van duurzame consumptie en productie. Om dit te realiseren, investeert het fonds via aandelenkapitaal in toonaangevende en innovatieve Europese bedrijven op het gebied van organische producten en diensten. Bij deze private equity structuur is onderscheidend dat Triodos gaat voor een lange termijn verbintenis met de bedrijven in portefeuille (‘evergreen’) en dus geen exit binnen een paar jaar nastreeft. Dit vindt de manager de beste structuur om daadwerkelijk een impact te kunnen bereiken. Op dit moment bestaat de portefeuille uit vijf participaties in duurzame bedrijven: DO-IT (organisch voedsel), Naty (een milieuvriendelijke wegwerpluierfabrikant), Naturfrisk (biologische drankenfabrikant), Aarstiderne (een biologische maaltijdbox onderneming) en Marqt (biologische retailer). 
 
Eén van de vijf beleggingen is dus in de Zweedse onderneming Naty. Dit bedrijf is in 1994 opgericht door Marlene Sandberg. Zij bedacht een milieuvriendelijke variant van baby luiers. De luiers van Naty zijn zo gemaakt dat 70% biologisch afbreekbaar is en dat de luiers composteerbaar zijn. Zodoende is de belasting voor het milieu veel minder groot. Inmiddels is het assortiment van Naty uitgebreid met allerlei milieuvriendelijke producten op het gebied van hygiëne voor vrouwen, tissues, kleding en toiletartikelen. Naty verkoopt haar ecologische producten nu in 36 landen wereldwijd. De verkoop van eco-luiers kwam in 2017 uit op 102 miljoen.

​​LeapFrog Microfinance fund

Het Financial Inclusion Fund-II van LeapFrog is in 2013 gelanceerd. Dit is een private equity fonds dat zich richt op het bereiken van impact in Azië en Afrika. Het fonds investeert in bedrijven die verzekeringen en andere financiële diensten aanbieden aan mensen met een laag inkomen en mensen die financieel zijn buitengesloten. De missie van het fonds is om te investeren in bedrijven die in tien jaar tijd 50 miljoen mensen kunnen bereiken en zowel een sociaal als financieel rendement nastreven. Het investeringsteam van LeapFrog bestaat uit experts met veel kennis van verzekeringsmarkten in ontwikkelingslanden.
 
Het fonds telt nu tien actieve beleggingen, waaronder ook een participatie in het Amerikaanse ICT bedrijf Cignifi. LeapFrog belegt in dit bedrijf, vanuit de filosofie dat digitale financiële diensten steeds belangrijker worden om mensen in achterstandsgebieden te bereiken. Cignifi heeft als IT expert een omvangrijk data platform gebouwd, met als input de gebruikers van mobiele telefoons in ontwikkelingslanden. Op dit moment zijn al 100 miljoen consumenten aangeschakeld en dit zal naar verwachting voor eind 2018 zijn verdrievoudigd. Met behulp van alle data van mobiele telefoons, kunnen financiële instellingen een beeld vormen van de kredietwaardigheid van consumenten die anders volledig buiten beeld zouden blijven. Ook kunnen ze dan veel gerichter hun financiële producten aanbieden.

Per eind eerste kwartaal 2018:
  • Portefeuillebedrijven hebben 74,7 miljoen opkomende consumenten bereikt.
  • Het fonds ondersteunt 32.000 banen.
  • Het fonds ondersteunt 96 financiële producten. Dit betreft verzekerings-, spaar-, pensioen- en kredietproducten. Deze producten zijn aangeboden in negen opkomende markten in Afrika en Azië.

Triodos / Women’s World Banking Microfinance fund

​Probeert de toegang tot financiële diensten te vergroten voor mensen met een laag inkomen, met name vrouwen in ontwikkelingslanden, door minderheidsaandelen te nemen in MFI’s. De focus is gericht op investees die Women´s World Banking Network Members zijn en financiële diensten bieden aan mensen –waarbij de vrouw voorop staat- die wereldwijd niet of beperkt bediend worden.
Momenteel zijn er meer dan 7 miljoen klanten, waarvan 63% een vrouw is, wat bereikt is middels 9 investeringen in microfinance instellingen. Deze MFI’s zijn actief in India (twee), Colombia, Bolivia, Paraguay, Tajikistan, Tanzania, Tunesië en Jordanië. Er zijn tot nu toe  participaties genomen in zeven verschillende landen.

Triple Jump Innovation fund

Het Triple Jump Innovation Fund belegt in leningen aan relatief jonge, rurale microfinancieringsinstellingen in ontwikkelingslanden en begeleidt die instellingen in het professionaliseren van de organisatie.
De sociale missie is gefocust op armoedevermindering. Het fonds heeft zichzelf specifieke targets gesteld waarover ieder kwartaal gerapporteerd wordt. Zo heeft het fonds een target om 50% van de portefeuille omvang aan vrouwen te lenen. Per Q1 2018 was dit 79%. Verder wil het fonds dat 50% van de leningen aan de lokale bevolking ten goede komt, hetgeen ruim is gerealiseerd (Q1 2018: 21.690).

IFHA II

​IFHA II heeft als doel te investeren in private bedrijven die, direct of indirect, actief zijn in de gezondheidszorg in Afrika. Het merendeel van de beleggingen zal worden gestructureerd als equity deelneming, zijnde een meerderheid of een strategisch minderheidsbelang. Doelsegmenten zijn de feitelijke zorgverlening, ziektekostenverzekeringen, de groothandel en distributie van producten voor de gezondheidszorg, productie van gezondheidsproducten en het medisch onderwijs. Medio 2018 bestaat de portefeuille uit investeringen in zorgaanbieders in Nigeria (Hygeria Nigeria), in Mauritius, Uganda en Nigeria (CIEL Healthcare) en in een in aanbouw zijnde ziekenhuis in Kenia (Nairobi Greenfield Hospital). 

Health Economics Fund

Achmea en investeringsmaatschappij Life Sciences Partners (LSP) hebben het LSP-Health Economics Fund (LSP-HEF) opgericht. Achmea heeft € 50 mln. hiervoor beschikbaar gesteld. Zie het persbericht.
Arts in Afrika

Achmea Zorgparticipaties

​Achmea maakt via haar dochter Achmea Zorgparticipaties BV initiatieven in de zorg financieel mogelijk. Er wordt geïnvesteerd in bestaande vennootschappen én in startende ondernemingen met veelbelovende plannen om de gezondheidszorg te verbeteren. Het gaat om vernieuwende zorgdiensten en/of producten die iets toevoegen aan de gezondheidszorg. En innovatief zorgaanbod dat zowel kwaliteitsbevorderend als kostenbesparend is. Naast pro-actieve participaties in bedrijven die relatief zelfstandig opereren, wordt Achmea Zorgparticipaties BV ook ingezet om gezamenlijke ondernemingen met derden te faciliteren. 

​Green bonds

Een andere wijze om inhoud te geven aan impact investing is het investeren in zogenaamde Green Bonds. Dit zijn obligaties waar de middelen worden ingezet bij vooraf vastgestelde duurzame doelen. Hierbij moet worden gedacht aan projecten met een positieve milieu spin off zoals hernieuwbare energie. Achmea belegt alleen in obligaties die voldoen aan de eisen van de Green Bond Principles om zoveel mogelijk te waarborgen dat de middelen ook de beoogde aanwending krijgen. Achmea heeft in de mandaten van de relevante vermogensbeheerders opgenomen dat een deel van de beleggingen in Green Bonds moet worden geïnvesteerd.