Integratie ESG-criteria

Duurzaamheid in het beleggingsproces

Achmea is van mening dat het waarde toevoegt door, waar mogelijk, de financiële analyses die worden gebruikt voor de selectie van individuele vermogenstitels of landen, aan te vullen met E (environment) S (social) G (governance) -criteria. Als de prestaties op deze criteria goed zijn, kan dit de beleggingsresultaten in positieve zin beïnvloeden. Energiezuinig produceren bijvoorbeeld is goedkoper en ook beter voor het milieu. En ondernemingen kunnen met een goed milieubeleid hoge boetes bij overtredingen voorkomen. ESG-integratie is ook heel goed inzetbaar voor positieve selectie. 

​Positieve selectie

Voor een deel van de aandelenportefeuille wordt positieve selectie toegepast.
 
Voor de beleggingen in aandelen die door Robeco worden beheerd, gebeurt dit via ESG scores die zijn gebaseerd op de jaarlijkse RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment. Uitgangspunt is dat de gemiddelde ESG (Environmental, Social en Governance) score van de portefeuille tenminste zo hoog moet zijn als de ESG score van de benchmark. Dit leidt ertoe dat ondernemingen met een hoge ESG score in sterkere mate in de portefeuille zijn vertegenwoordigd dan bedrijven met een lage score (positieve screening).
 
Wij vinden dat bij het selecteren van nieuwe beheerders, ESG-integratie een onderdeel moet zijn van het keuzeproces. Achmea vraagt haar vermogensbeheerders ESG integratie toe te passen waar mogelijk. Daarom wordt bij de selectie getoetst of ESG-integratie in het primaire beleggingsproces onderdeel uitmaakt van het beleid van nieuwe vermogensbeheerders. Bij het ontbreken daarvan komt de beheerder in principe niet voor aanstelling in aanmerking.