Verantwoord beleggen

​Achmea voert een verantwoord beleggingsbeleid. Hoe nemen we verantwoordelijkheid voor de toekomst van onze planeet, voor de mensen die het minder hebben en voor de generaties na ons? Voor de verzekeringsgroep en alle merken toetsen wij de beleggingen aan criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur. Omdat we verder kijken dan alleen het rendement.

Download onze factsheet >

Bewust investeren

​Achmea is een grote verzekeraar en pensioenfondsbeheerder en daarmee een grote belegger. De middelen die we uit onze verzekeringsactiviteiten ontvangen, zoals de premies, beleggen we voor eigen rekening en risico. Daarnaast beleggen we het vermogen dat klanten – via Achmea’s eigen vermogensbeheerder Achmea Investment Management - aan ons toevertrouwen. Bijvoorbeeld het vermogen van pensioenfondsen waarvoor wij het beheer uitvoeren of het vermogen van de beleggingsrekeningen van onze klanten. Achmea voert deze beleggingen op een maatschappelijk verantwoorde wijze uit.
Windmolens bouwen

Vijf pijlers voor verantwoord beleggen

​Als institutioneel belegger belegt Achmea het vermogen voor eigen rekening en risico verantwoord, om op deze wijze invloed uit te oefenen op het gedrag van ondernemingen waarin wordt belegd. Dit beschouwen wij als verantwoord financieel ketenbeheer. Achmea adviseert haar klanten ook verantwoord te beleggen. Ons beleid bestaat uit vijf pijlers:

 
Voor verdere achtergrond en toelichting op ons verantwoord beleggingsbeleid en voor de accenten die wij hierin hebben aangebracht, zie Achmea’s verantwoord beleggingsbeleid.

Actief aandeelhouderschap

Als institutioneel aandeelhouder neemt Achmea haar maatschappelijke verantwoordelijkheid onder andere door een betrokken aandeelhouder te zijn. Achmea stimuleert goed ondernemingsbestuur en maatschappelijk verantwoord ondernemen door actief in gesprek te gaan met de ondernemingen waarin zij belegt.

Lees meer (Engels) >

Jaarraportage MVB

Achmea is een grote verzekeraar en daarmee tevens een grote belegger. De middelen die we uit onze verzekeringsactiviteiten ontvangen, zoals de premies, beleggen we voor eigen rekening en risico. Achmea stelt zich ten doel om deze beleggingen op een maatschappelijk verantwoorde wijze uit te voeren. ​Achmea gebruikt hierbij meerdere verantwoord beleggen instrumenten. In deze rapportage leest u de laatste stand van zaken met betrekking tot de wijze waarop deze instrumenten in de praktijk zijn toegepast. Download de jaarrapportage.

Blogs

Beleggen deel 1: bedrijven uitsluiten of met ze in gesprek gaan?


Menno van Lieshout vertelt in dit eerste deel van twee blogs over de gesprekken die Achmea voert met bedrijven over verantwoord beleggen. Het eerste deel gaat over mensenrechten en arbeidsomstandigheden.

Lees verder >​

Mensen in overleg

Beleggen deel 2: bedrijven uitsluiten of met ze in gesprek gaan?


Menno van Lieshout vertelt in dit tweede deel van twee blogs over de gesprekken die Achmea voert met bedrijven over verantwoord beleggen. Het tweede deel gaat over corruptie.

Lees verder >​

Invloed uitoefenen door met bedrijven waarin wij beleggen in gesprek te gaan


Al sinds 2008 gaat Achmea met bedrijven waarin ze belegt, intensief in gesprek ('enhanced engagement'). Indien ze volgens ons onvoldoende duurzaam opereren, doen we dat liever dan ze uit te sluiten. Menno van Lieshout vertelt in dit blog hoe Achmea dit aanpakt.


Beleggingsentiteiten

Binnen Achmea voeren meerdere bedrijfsonderdelen beleggingsactiviteiten uit, voor Achmea en voor haar klanten. Group Investment Office overziet de beleggingen voor rekening en risico van Achmea, de overige entiteiten doen dit voor onze klanten. Meer weten over deze entiteiten? 


Richtlijnen verantwoord beleggen

​Voor ons verantwoord beleggingsbeleid volgen we (internationale) richtlijnen.

Lees meer >

Verantwoord beleggen in cijfers

​In bijgaand overzicht geven wij inzicht in de top-25 van onze voor eigen risico aangehouden beleggingen. Hiermee zijn wij transparant over onze grootste beleggingen, die samen voor ongeveer 20% deel uitmaken van onze totale beleggingsportefeuille.

Een cijfermatig overzicht aangaande verantwoord beleggen van Achmea en haar werkmaatschappijen vindt u in het jaarverslag.