Verantwoord beleggen

​Achmea voert een verantwoord beleggingsbeleid. Hoe nemen we verantwoordelijkheid voor de toekomst van onze planeet, voor de mensen die het minder hebben en voor de generaties na ons? Voor de verzekeringsgroep en alle merken toetsen wij de beleggingen aan criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur. Omdat we verder kijken dan alleen het rendement.
 

Bewust investeren

​Achmea is een grote verzekeraar en pensioenfondsbeheerder en daarmee een grote belegger. De middelen die we uit onze verzekeringsactiviteiten ontvangen, zoals de premies, beleggen we voor eigen rekening en risico. Daarnaast beleggen we het vermogen dat klanten aan ons toevertrouwen. Bijvoorbeeld het vermogen van pensioenfondsen waarvoor wij het beheer uitvoeren of het vermogen van de beleggingsrekeningen van onze klanten. Achmea stelt zich als doel deze beleggingen op een maatschappelijk verantwoorde wijze uit te voeren.

Actief aandeelhouderschap

Als institutioneel aandeelhouder neemt Achmea haar maatschappelijke verantwoordelijkheid onder andere door een betrokken aandeelhouder te zijn. Achmea stimuleert goed ondernemingsbestuur en maatschappelijk verantwoord ondernemen door actief in gesprek te gaan met de ondernemingen waarin zij belegt.

Lees meer (Engels) >

Vijf pijlers voor verantwoord beleggen

​Als institutioneel belegger belegt Achmea het vermogen voor eigen risico verantwoord, om op deze wijze invloed uit te oefenen op het gedrag van ondernemingen waarin wordt belegd. Dit beschouwen wij als verantwoord financieel ketenbeheer. Achmea adviseert haar klanten ook verantwoord te beleggen. Ons beleid bestaat uit vijf pijlers:

 
Voor verdere achtergrond en toelichting op ons verantwoord beleggingsbeleid en voor de accenten die wij hierin hebben aangebracht, zie Achmea’s verantwoord beleggingsbeleid.

Blogs over Verantwoord Beleggen

​Lees ook de blogs van de leden van de Commissie Verantwoord Beleggen van Achmea.Verantwoord beleggen in cijfers

Een cijfermatig overzicht aangaande verantwoord beleggen van Achmea en haar werkmaatschappijen vindt u in het jaarverslag.

​In bijgaand overzicht geven wij inzicht in de top-25 van onze voor eigen risico aangehouden beleggingen. Hiermee zijn wij transparant over onze grootste beleggingen, die samen voor ongeveer 38% deel uitmaken van onze totale beleggingsportefeuille.

 

Download

Beleggingsentiteiten

Binnen Achmea voeren meerdere bedrijfsonderdelen beleggingsactiviteiten, voor Achmea en voor haar klanten. Group Investment Office overziet de beleggingen voor rekening en risico van Achmea, de overige entiteiten doen dit voor onze klanten. Meer weten over deze entiteiten?

Group Investment Office
Achmea Investment Management
Pensioenverzekeren
Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Richtlijnen verantwoord beleggen

​Voor ons verantwoord beleggingsbeleid volgen we (internationale) richtlijnen.

Lees meer >