Principles for Sustainable Insurance

De verzekeringsindustrie en de Verenigde Naties (UNEP FI) hebben wereldwijd afspraken gemaakt over duurzaam verzekeren. Vastgelegd in de Principles for Sustainable Insurance (PSI). Achmea is een van de initiatiefnemers die ondertekenden in juni 2012. Waar we kunnen, oefenen we onze invloed uit voor een beter milieu, het naleven van de mensenrechten en goed bestuur.

​Met de lancering van de PSI wordt de essentie en de relevantie van verzekeren weer op de kaart gezet. Verzekeren gaat bij uitstek over duurzaamheid. Over het veiligstellen van een toekomst voor iedereen. Solidariteit is daarvan het fundament: met elkaar delen we de risico’s die we alleen niet kunnen dragen

Willem van Duin, voorzitter RvB Achmea - Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Duurzaam verzekeren

​Omdat ruim 8 miljoen Nederlanders bij ons verzekerd zijn, is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid groot. Onze verzekeringen en diensten moeten iets toevoegen aan het leven van onze klanten. En de risico’s van nu oplossen: stijgende kosten in de gezondheidszorg, vergrijzing en klimaatverandering.

Lees in het jaarverslag 2014 hoe we de PSI implementeren.

Welke verzekeraars ondersteunen PSI?

​De Principles for Sustainable Insurance werden geïntroduceerd tijdens de klimaatconferentie Rio+20 in Rio de Janeiro. Wereldwijd hebben bijna dertig verzekeraars hun handtekening gezet onder de principes. In Nederland zijn dit er vijf: Achmea, AEGON, ING, Delta Lloyd, en Zwitserleven. Meer informatie over de Principles for Sustainable Insurance vindt u op www.unepfi.org/psi.