CO2

Het klimaat verandert doordat de temperatuur op aarde stijgt. Dit komt onder andere door de toename van broeikasgassen oftewel CO2-uitstoot. Iedereen heeft er belang bij dat we hier iets aan doen. Hier leest u wat we doen om het milieu te sparen.
 
Achmea duurzaam ondernemen

CO2-neutrale bedrijfsvoering

We opereren sinds 2011 CO2-neutraal. De netto CO2-uitstoot compenseren we door jaarlijks VCS- gecertificeerde credits in te kopen.
CO2 footprint

Onze impact op het milieu

​Ons energieverbruik, bedrijfsafval en onze CO2-uitstoot door woon-werkverkeer hebben direct effect op het milieu. Wat zijn onze doelen voor de toekomst? Tot 2020 willen we elk jaar 2% minder energie gaan verbruiken. In 2013 moet ons zakelijke verkeer met 10% zijn afgenomen ten opzichte van 2010. Meer over dit onderwerp vindt u hier.

CO2 en beleggen

​Achmea heeft het Global investor statement on climate change van de VN uit 2014 ondertekend. In 2015 zijn de eerste aanpassingen doorgevoerd in ons beleggingsbeleid: Achmea gaat meer investeren in Green bonds en er is een inventarisatie geweest van de CO2-voetafdruk van de aandelenportefeuille voor rekening en risico van Achmea. Deze inventarisatie is gevolgd door een verschuiving van koolstofintensieve aandelen naar koolstofarmere aandelen en heeft direct geresulteerd in een reductie van de CO2-voetafdruk van circa 10% van Achmea’s aandelenportefeuille.

​CO2 en mobiliteit

Aan de vooravond van de VN-Klimaattop in Parijs zette een kopgroep van grote Nederlandse bedrijven, waaronder Achmea, hun handtekening onder een intentieverklaring om hun woon-werkverkeer en zakelijke kilometers te vergroenen: de ‘Dutch Business Sustainable Mobility Pledge’. Het uitgangspunt is dat alle bedrijven die (gaan) deelnemen uiteindelijk ongeveer 7,5% van hun zakelijke en woon-werkverkeer duurzamer reizen. Om dit mogelijk te maken gaat Achmea volledig elektrisch rijden en fietsen aanmoedigen. Thuiswerken en op afstand vergaderen zijn ook mogelijkheden waar steeds meer gebruik van wordt gemaakt. Het winnen van het Low Car Diet 2015 is een mooie aanmoediging hier mee door te gaan. Daarnaast heeft Achmea in 2015 samen met 50 Nederlandse bedrijven de EU opgeroepen auto’s sneller schoon en zuinig te maken.

​​​​Klimaatverandering en verzekeren

Wij zijn een verzekeraar en zien het aantal schadeclaims als gevolg van slecht weer stijgen. Daar willen we wat aan doen. Hoe kunnen we ons aanpassen aan een veranderende leefomgeving? Wat kunnen we doen om klimaatverandering tegen te gaan? Samen met Nederland zijn we op zoek naar antwoorden op deze vragen. Naar manieren om de gevolgen van klimaatverandering beter te begrijpen. Daarom neemt Achmea deel aan o.a. Amsterdam Rainproof, de klimaatcoalitie en het Carbon Disclosure Project (CDP). We hebben de klimaatstatements van de Geneva Association (2009, 2014 en 2015) ondertekend en waren een van de eerste 700 ondertekenaars van de Paris Pledge for Action (2015).