Benchmarks

Onze duurzame prestaties worden beoordeeld in een aantal benchmarks en vergeleken met de prestaties van andere organisaties. Wilt u weten hoe we worden beoordeeld op maatschappelijk verantwoord ondernemen? Recente benchmarks geven u meer inzicht.​
 

In de financiële sector is sprake van een bovengemiddelde mate van transparantie. Achmea behoort tot de meest transparante in de sector

Ministerie van Economische Zaken
De overheid vraagt bedrijven transparant te zijn over hun MVO-beleid. Een duidelijk maatschappelijk jaarverslag over verantwoord ondernemen hoort daarbij. Dit geeft betrokkenen de mogelijkheid om met ons in gesprek te gaan. En opbouwende kritiek te geven. De Transparantiebenchmark van het ministerie van Economische Zaken (EZ) laat zien hoe Nederlandse bedrijven verslag doen van hun duurzame activiteiten. Achmea scoorde in 2015 174 punten (van 200) en stond daarmee op de 22ste plek van de 429 grootste bedrijven in Nederland.

Achmea behoort op het gebied van duurzaamheid tot de Industry Leaders in de verzekeringsindustrie

Sustainalytics
Sustainalytics is een toonaangevende onderzoeksorganisatie op het gebied van duurzaamheid ten behoeve van investeerders en financiële instellingen. In 2016 analyseerde Sustainalytics onze bedrijfsactiviteiten vanuit het oogpunt van duurzaamheid en kwalificeerde Achmea als Industry Leader  ten opzichte van andere verzekeraars wereldwijd (top-5) op grond van haar prestaties op het gebied van milieu, sociale en bestuurlijke aspecten (ESG). Achmea bekleedt een leidende positie op het gebied van ‘sociaal’ en ‘goed bestuur’ en presteert bovengemiddeld op het gebied van ‘milieu’.
 
‘Achmea laat zien over een krachtig ESG-beleid en bijbehorende managementsystemen te beschikken waarmee ESG-gerelateerde risico’s en effecten beheerst worden. Als ondertekenaar van belangrijke sectorinitiatieven en haar initiatieven om duurzaam verzekeren te promoten overtreft Achmea wat gemiddeld in de verzekeringsindustrie als norm geldt. Haar verantwoord beleggingsbeleid bevat een buitengewoon groot aantal beleidspunten die zowel op vastgoedbeleggingen als op beleggingen voor rekening van derden betrekking hebben. Ruimte voor verbetering zien wij in het toepassen van deze beleidspunten op haar acceptatiebeleid.

Op het gebied van klantbelang hanteert Achmea doelstellingen om voor al haar bedrijfsonderdelen de klanttevredenheid te verbeteren, waarbij uitgebreide procedures gelden om klachten te verzamelen en te onderzoeken. Achmea is betrokken bij geen enkele productgerelateerde controverse, hetgeen uitzonderlijk is in de verzekeringssector.
De verzekeraar kan zich verder verbeteren door informatie te verschaffen over klantgerelateerde maatregelen op het gebied van ESG risicomanagement, evenals het stellen van verantwoordelijkheden inzake productontwikkeling.
Samengevat behoort Achmea tot de best presterende ondernemingen in de verzekeringsindustrie, waardoor het relatief goed in staat is om te anticiperen op toekomstige sociale- en milieuontwikkelingen die de verzekeringsindustrie mogelijk kunnen gaan beïnvloeden.’

Achmea liet in 2013 grootste verbetering zien in het verantwoord beleggingsbeleid

VBDO
​De benchmark van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling is belangrijk om na te gaan of wij voldoende presteren op het gebied van duurzaam beleggen. Achmea is in 2013 in deze benchmark gestegen van de 8ste naar de 4de plaats. Wij hebben de ambitie een top-5 positie vast te houden in 2014 en 2015.