Achmea en een duurzame samenleving

We willen doen wat goed is voor onze samenleving en voor de generaties na ons. Wij leveren een bijdrage aan het verbeteren van de maatschappij met onze producten en diensten. Elk jaar vertellen we in het jaarverslag over de stappen die we maken met onze verzekeringen, beleggingen, klimaatneutrale bedrijfsvoering en initiatieven voor microverzekeren in ontwikkelingslanden. Zo kunt u zien hoe Achmea het verschil maakt.
 

Achmea behoort wereldwijd tot de top 5 best presterende verzekeraars aangaande duurzaamheid

Sustainalytics

Microverzekeren

​We kunnen mensen in ontwikkelingslanden een betere toekomst geven met microverzekeringen. Ze zijn minder kwetsbaar bij een slechte oogst, ziekte of veesterfte, omdat het inkomen of de ziektekosten verzekerd zijn. Wilt u meer weten over de projecten die wij ondersteunen?

Lees meer >

Microverzekeren

Verantwoord beleggen

Achmea voert een verantwoord beleggingsbeleid. Hoe nemen we verantwoordelijkheid voor de toekomst van onze planeet, voor de mensen die het minder hebben en voor de generaties na ons? Voor de verzekeringsgroep en alle merken toetsen wij de beleggingen aan criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur. Omdat we verder kijken dan alleen het rendement.​

Lees meer >

CO2

​Het klimaat verandert doordat de temperatuur op aarde stijgt. Dit komt onder andere door de toename van broeikasgassen oftewel CO2-uitstoot. Iedereen heeft er belang bij dat we hier iets aan doen. Wilt u weten wat we doen om het milieu te sparen?

Lees meer >

PSI Principles for Sustainable Insurance

​De verzekeringsindustrie en de Verenigde Naties (UNEP FI) hebben wereldwijd afspraken gemaakt over duurzaam verzekeren. Vastgelegd in de Principles for Sustainable Insurance (PSI). Achmea is een van de initiatiefnemers die ondertekenden in juni 2012. Waar we kunnen, oefenen we onze invloed uit voor een beter milieu, het naleven van de mensenrechten en goed bestuur.

Lees meer >