Veelgestelde vragen

Achmea krijgt regelmatig vragen over de verzekeringsgroep en de merken.
Hieronder beantwoorden wij een aantal veelgestelde vragen.
 

Financieel


Is Achmea beursgenoteerd?

Nee, Achmea is niet-beursgenoteerd en van oorsprong een coöperatief bedrijf.

Waar vind ik financiële informatie over Achmea?

Ga voor alle financiële informatie naar 'Investor Relations' >

Waarom heeft Achmea financiële buffers?

Het is voor verzekeraars noodzakelijk dat ze voldoende solvabel zijn; dat wil zeggen dat ze voldoende geld in kas hebben mochten er op een bepaald moment veel extra kosten ontstaan. Voldoende, maar ook weer niet teveel. Hoeveel geld een verzekeraar minimaal in kas moet hebben wordt op dit moment uitgedrukt in een percentage van de kosten. Dit wordt ook wel 'solvency' genoemd.

De regering en de Nederlandsche Bank bepalen samen de hoogte van dat percentage. Feitelijk hebben verzekeraars meer geld in kas, om tegenvallers te kunnen opvangen. Het aanwezige vermogen gedeeld door het vereiste vermogen is dan de aanwezige solvabiliteit.

Waarom maakt Achmea winst?

Een positief financieel resultaat is nodig om een aantal redenen. Een belangrijk deel van de winst wordt gebruikt om de financiële positie van Achmea sterk te houden. Zo blijven we een gezond bedrijf en kunnen onze klanten er ook in de toekomst op rekenen dat wij er voor ze zijn.

Tegenvallers opvangen
Dankzij onze reserves kunnen we tegenvallers of calamiteiten beter opvangen voor onze klanten. Klik hier voor meer informatie en bekijk de filmpjes waarin uitgelegd wordt hoe het zit met onze buffers en solvabiliteit.

Investeren in de toekomst
Daarnaast investeert Achmea de winst in nieuwe verzekeringen, diensten en innovaties voor onze klanten. Hierbij kun je denken aan RoadGuard van Centraal Beheer en Actify van Zilveren Kruis, maar bijvoorbeeld ook het melden van schades via WhatsApp.

Dividend
Een deel van de door Achmea gemaakte winst, wordt uitgekeerd aan bedrijven die ons geld lenen of onze aandelen in bezit hebben. Met dit geld, investeren we in onder meer een betere dienstverlening. Het positieve resultaat dat wordt geboekt op zorgverzekeringen, keren we overigens niet uit maar wordt volledig toegevoegd aan de reserves.

Hoe staat Achmea tegenover belonen?

Het besturen van een groot bedrijf als Achmea vraagt om goede leidinggevenden. Wij bieden daarom een passend salaris om de juiste mensen te werven en aan onze organisatie te binden. Achmea is niet beursgenoteerd en we belonen niet met opties of aandelen, zodat direct duidelijk is wat de hoogte van een beloning is.

Het bieden van een verantwoorde beloning is voor Achmea een belangrijk onderwerp. Bij de toekenning ervan kijken we onder meer naar de resultaten die zijn bereikt voor onze vier meest belangrijke stakeholders: klanten, medewerkers, (distributie)partners en aandeelhouders. 

Alle informatie over onze beloningen is gepubliceerd in het remuneratierapport 2020.

Hoe zit het met Achmea en staatssteun?

Achmea heeft nooit direct geld gekregen van de overheid. Wel heeft Achmea in 2009 een beroep gedaan op de overheid om met staatsgarantie op de kapitaalmarkt geld te kunnen lenen. Hiervoor heeft Achmea een vergoeding betaald aan de overheid.
In 2014 is de garantiestelling door de overheid ongebruikt afgesloten.