Wat is Vereniging Achmea?

Vereniging Achmea is de vereniging van klantleden van Achmea. Zij is ontstaan uit alle onderlingen en ziekenfondsen die de afgelopen decennia zijn opgegaan in Achmea.
 
Doelstellingen van de Vereniging Achmea zijn:
1. Het zoveel mogelijk waarborgen van de continuïteit van Achmea B.V.
2. Het behartigen van de collectieve belangen van klantleden van deze bedrijven