Wat is een UPO? En waarom krijg ik die?

U ontvangt elk jaar een UPO (Uniform Pensioen Overzicht). Dit is een overzicht van uw opgebouwde pensioen bij een pensioenfonds.