Wanneer is Achmea ontstaan?

‘Samen het risico dragen als iemand schade heeft.’ Zo begon het ooit in het Friese dorpje Achlum in 1811. Ulbe Piers Draisma wilde het bezit van 39 boeren en notabelen verzekeren tegen brand. Bij de waarborgmaatschappij Achlum konden de boeren zich verzekeren tegen dit risico. Hoe groeide Achlum daarna uit tot het Achmea van nu? In ruim 200 jaar is het bedrijf gefuseerd met andere verzekeraars die de coöperatieve achtergrond delen. Op de historische tijdlijn ziet u alles op een rij.​
 
En bekijk onze serie over 4.000 jaar verzekeren. Door de eeuwen heen is de mens op zoek naar (financiële) zekerheid. Omdat je niet alleen nú maar ook in de toekomst prettig wilt kunnen leven. Wij sprongen in de tijdmachine en gingen terug in de tijd, op zoek naar de eerste uitingen van indekken tegen risico’s en tegenslagen