Waarom maakt Achmea winst?

​Een positief financieel resultaat is nodig om een aantal redenen. Een belangrijk deel van de winst wordt gebruikt om de financiële positie van Achmea sterk te houden. Zo blijven we een gezond bedrijf en kunnen onze klanten er ook in de toekomst op rekenen dat wij er voor ze zijn.

Tegenvallers opvangen

Dankzij onze reserves kunnen we tegenvallers of calamiteiten beter opvangen voor onze klanten. Klik hier voor meer informatie en bekijk de filmpjes waarin uitgelegd wordt hoe het zit met onze buffers en solvabiliteit.
 

Investeren in de toekomst

Daarnaast investeert Achmea de winst in nieuwe verzekeringen, diensten en innovaties voor onze klanten. Hierbij kun je denken aan RoadGuard van Centraal Beheer en Actify van Zilveren Kruis, maar bijvoorbeeld ook het melden van schades via WhatsApp.
 

Dividend

Een deel van de door Achmea gemaakte winst, wordt uitgekeerd aan bedrijven die ons geld lenen of onze aandelen in bezit hebben. Met dit geld, investeren we in onder meer een betere dienstverlening. Het positieve resultaat dat wordt geboekt op zorgverzekeringen, keren we overigens niet uit maar wordt volledig toegevoegd aan de reserves.