Waarom heeft Achmea in 2011 Bill Clinton ingehuurd voor haar conventie?

De reden waarom Achmea Clinton als spreker heeft uitgenodigd voor de Conventie van Achlum is dat hij een duidelijk maatschappelijke betrokkenheid heeft. Met hem zijn de belangrijke onderwerpen Pensioen, Veiligheid, Arbeidsparticipatie en Gezondheid besproken. Maar ook het onderwerp solidariteit in de samenleving. Over die onderwerpen praat Achmea nu nog met haar klanten. De grote conventie met topsprekers in 2011 was eenmalig en is ook georganiseerd vanwege het 200-jarig bestaan van Achmea.
 
Achmea heeft als grootste verzekeraar van Nederland een belangrijke rol in pensioenen, zorg, mobiliteit, werk en veiligheid. Die rol is groter dan alleen maar het uitkeren van geld bij tegenslagen. Om goede producten aan te bieden wil Achmea weten wat er leeft in de samenleving. Tijdens de conventie kwamen mensen aan het woord die een opiniërende, inspirerende of leidinggevende rol hebben in de Nederlandse samenleving. 
 
Daarnaast willen we investeren en meedenken over oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen die op ons af komen en die we niet alleen kunnen oplossen. Achmea is tevreden met de rol en invulling die Clinton destijds heeft gegeven en ziet nu nog steeds de positieve uitwerking daarvan als aanjager en inspirator van de maatschappelijke discussies.