Waarom heeft Achmea financiële buffers?

Het is voor verzekeraars noodzakelijk dat ze voldoende solvabel zijn; dat wil zeggen dat ze voldoende geld in kas hebben mochten er op een bepaald moment veel extra kosten ontstaan. Voldoende, maar ook weer niet teveel. Hoeveel geld een verzekeraar minimaal in kas moet hebben wordt op dit moment uitgedrukt in een percentage van de kosten. Dit wordt ook wel 'solvency' genoemd.
 
De regering en de Nederlandsche Bank bepalen samen de hoogte van dat percentage. Feitelijk hebben verzekeraars meer geld in kas, om tegenvallers te kunnen opvangen. Het aanwezige vermogen gedeeld door het vereiste vermogen is dan de aanwezige solvabiliteit.
 
In onderstaande filmpjes leggen we uitgebreid uit hoe het zit met onze buffers en solvabiliteit.