Hoe zit het met winst op zorgverzekeringen?

Zilveren Kruis, FBTO, Avéro Achmea, Interpolis en De Friesland Zorgverzekeraar bieden binnen Achmea zorgverzekeringen aan. Zowel basis als aanvullende zorgverzekeringen.  
 

Geen winst over 2016

Over 2016 boekte Achmea geen winst op de zorgverzekeringen. Operationeel werd een verlies geboekt van 196 miljoen euro. Een aantal grote lasten veroorzaakten dit negatieve resultaat. Hogere kosten voor onder meer dure medicijnen, de ziekenhuiszorg en de wijkverpleging  droegen bij aan het verlies. Daarnaast was sprake van een lagere bijdrage uit het vereveningsfonds. Ook heeft Achmea €434 miljoen uit het resultaat ingezet om de stijging van de zorgpremies in 2017 te beperken.
 

Inzet van kapitaal

Sinds 2014 tot en met 2017 heeft Achmea ruim €1,2 miljard, of circa € 245 per verzekeringspolis, uit de reserves ingezet om de stijging van de zorgpremies te beperken. Inzet van kapitaal is geen structurele oplossing om de premiestijging voor onze klanten te beperken. Beheersing van zorgkosten is noodzakelijk voor een behouden premieontwikkeling op lange termijn. We proberen op een zo efficiënt mogelijke manier de beste zorg in te kopen, tegen zo laag mogelijke kosten. Hoge kwaliteit en goede toegankelijkheid van zorg zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.
 

Opbouw premie

Over het algemeen, keren we gemiddelde van elke euro premiegeld bij de basiszorgverzekeringen 96 cent uit aan zorgverleners. Circa drie cent gaat op aan gebouwen en IT, uitvoerings- en administratieve kosten. En één cent is resultaat dat we toevoegen aan onze reserves. Dit wordt toegevoegd aan de reserves van ons zorgverzekeringsactiviteiten.
 

Tegenvallers opvangen

Het resultaat uit zorgverzekeringen zetten we apart voor onze klanten en investeren we in nieuwe oplossingen. Dat bedrag is nodig om de jaarlijkse stijging van de zorgkosten op te vangen. En om ervoor te zorgen dat we bij tegenvallers of calamiteiten voldoende reserves hebben om de zorg aan onze verzekerden te blijven betalen.