Hoe staat Achmea tegenover belonen?

Het besturen van een groot bedrijf als Achmea vraagt om goede leidinggevenden. Wij bieden daarom een passend salaris om de juiste mensen te werven en aan onze organisatie te binden. Achmea is niet beursgenoteerd en we belonen niet met opties of aandelen, zodat direct duidelijk is wat de hoogte van een beloning is.
 
Het bieden van een verantwoorde beloning is voor Achmea een belangrijk onderwerp. Bij de toekenning ervan kijken we onder meer naar de resultaten die zijn bereikt voor onze vier meest belangrijke stakeholders: klanten, medewerkers, (distributie)partners en aandeelhouders.
 
Achmea heeft de afgelopen jaren de beloningen binnen het bedrijf terug gebracht. Voor de top van ons bedrijf is onder meer de maximaal haalbare variabele beloning gehalveerd en de pensioenregeling is over de gehele breedte van ons bedrijf versoberd.
 
Alle informatie over onze beloningen is gepubliceerd in het remuneratierapport 2017.