Hoe gaat Achmea om met ethische dilemma’s?

Ethiek is nadenken over goed handelen. Centraal staat de vraag wat goed is om te doen in concrete situaties. Bij onze merken zijn 10 miljoen klanten verzekerd. In het belang van onze klanten, vinden we het belangrijk dat we ethisch juist handelen. We staan midden in de samenleving en nemen de verantwoordelijkheid voor een duurzaam beleid waarmee geen (groepen) mensen worden geschaad of buitengesloten.

 

Achmea heeft een Ethiekcommissie

De commissie adviseert over ethische vraagstukken. Dit zijn over het algemeen cases die veel verschillende dimensies en diverse afdelingen raken. De leden van de commissie vormen een representatieve vertegenwoordiging van de Achmea gemeenschap. De Ethiekcommissie bekijkt cases dan ook vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. Deze diversiteit aan input verzekert de indiener van een ethisch dilemma dat het advies berust op wat de gemeenschap als eerlijk en rechtvaardig beschouwt.
 
Iedereen kan bij de Ethiekcommissie terecht voor advies en ondersteuning bij ethische vraagstukken. De Ethiekcommissie van Achmea beschouwt het als haar verantwoordelijkheid om medewerkers verder te helpen die een dilemma melden. Zo zorgen we ervoor dat de ethische dilemma’s waar collega’s tegenaan lopen op juiste plek met de mensen worden besproken.