Veelgestelde vragen

Achmea krijgt regelmatig vragen over de verzekeringsgroep en de merken.
Hieronder beantwoorden wij een aantal veelgestelde vragen.
 

Vragen over Achmea


Achmea is er voor iedereen, hoe maken jullie dat waar?

Achmea staat midden in de samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze medewerkers een afspiegeling zijn van de samenleving. Dat betekent dat diversiteit en inclusie belangrijke thema’s zijn voor ons HR-beleid. Wij kunnen onze ambities alleen waarmaken als alle medewerkers zichzelf kunnen en durven te zijn.

Achmea ondersteunt diversiteit en inclusie met beleid, initiatieven en interne netwerken. Wij richten ons op een aantal specifieke onderwerpen.

Gender
We hebben blijvend aandacht voor genderdiversiteit. We sturen daarom op de doelstelling: minimaal 30% vrouwen en minimaal 30% mannen op alle niveaus. Dit doen we door:

  • aandacht voor en zichtbaarheid van rolmodellen met netwerkmeetings, boardroom coaching, cross-mentoring en we nomineren actief jonge vrouwen voor talent awards;
  • ondertekening van het Charter ‘Talent naar de Top’ en deelname aan het netwerk ‘Women in Financial Services’ (WIFS).

We ondersteunen LHBT’s (Lesbiennes, Homo’s, Biseksuelen en Transgenders) door:

  • ondertekening van de Verklaring van Amsterdam, een initiatief om de werkomgeving van LHBT’ers te verbeteren;
  • ondersteuning van het interne roze netwerk, bijvoorbeeld bij de organisatie van de Photo Pride tentoonstelling op Achmea locaties.


Culturele diversiteit
We stimuleren culturele diversiteit op de volgende manieren:

  • intern netwerk dat zich richt op het vergroten van de bewustwording van het belang van culturele diversiteit;
  • organisatie van themabijeenkomsten, workshops, en online cursussen op Achmeanet voor management en medewerkers;
  • trainen van recruiters op bewustwording van onbewuste vooroordelen bij werving en selectie;
  • samenwerking met de ‘Refugee Talent Hub’. Dit is een samenwerkingsverband met andere bedrijven gericht op de ontwikkeling van vluchtelingen. Achmea levert hiervoor mentoren. Zij helpen vluchtelingen met vragen over werk en delen kennis, expertise en ervaringen met hen.


Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

  • Achmea voert de Wet Banen-afspraak uit, onderdeel van het sociaal akkoord uit 2013. Eind 2017 telde Achmea 47 Participatiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking. Een mooi voorbeeld is het Participatieteam; een groot deel van de 15 medewerkers heeft een gehoorbeperking. Dit team mailt en chat met klanten en werkt in het callcenter van Zilveren Kruis.
  • Achmea maakt ook afspraken met alle (potentiële) externe leveranciers om zich in te spannen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (social return)


Lees ook
:

 

Bij welke branche organisaties is Achmea aangesloten?

Achmea is, hetzij rechtstreeks als Achmea, hetzij via de merken van Achmea, aangesloten bij uiteenlopende brancheverenigingen. Voorbeelden hiervan zijn Verbond van Verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, Nederlandse Vereniging van Banken, Stichting Ondernemingspensioenfondsen en Unie van Beroepspensioenfondsen.

Hoe gaat Achmea om met ethische dilemma’s?

Ethiek is nadenken over goed handelen. Centraal staat de vraag wat goed is om te doen in concrete situaties. Bij onze merken zijn 10 miljoen klanten verzekerd. In het belang van onze klanten, vinden we het belangrijk dat we ethisch juist handelen. We staan midden in de samenleving en nemen de verantwoordelijkheid voor een duurzaam beleid waarmee geen (groepen) mensen worden geschaad of buitengesloten.

Achmea heeft een Ethiekcommissie
De commissie adviseert over ethische vraagstukken. Dit zijn over het algemeen cases die veel verschillende dimensies en diverse afdelingen raken. De leden van de commissie vormen een representatieve vertegenwoordiging van de Achmea gemeenschap. De Ethiekcommissie bekijkt cases dan ook vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. Deze diversiteit aan input verzekert de indiener van een ethisch dilemma dat het advies berust op wat de gemeenschap als eerlijk en rechtvaardig beschouwt.Iedereen kan bij de

Ethiekcommissie terecht voor advies en ondersteuning bij ethische vraagstukken. De Ethiekcommissie van Achmea beschouwt het als haar verantwoordelijkheid om medewerkers verder te helpen die een dilemma melden. Zo zorgen we ervoor dat de ethische dilemma’s waar collega’s tegenaan lopen op juiste plek met de mensen worden besproken.

Hoeveel mensen werken er bij Achmea?

Achmea heeft ongeveer 13.700 medewerkers in Nederland en 3.000 in het buitenland bij buitenlandse dochterondernemingen.

Wie zijn de belangrijkste stakeholders van Achmea?

Onze vier stakeholders zijn: klanten, medewerkers, (business) partners en aandeelhouders.

Wat is de missie en visie van Achmea?

Achmea is een belangrijke financiële dienstverlener op de Nederlandse markt. Wij verzekeren ongeveer 10 miljoen Nederlanders voor zorg, schade en inkomen. Met welke visie? Hoe geven we onze klanten financiële zekerheid? Onze focus ligt op eenvoudige verzekeringen, waarbij we verantwoord omgaan met premies. En als er iets onverwachts gebeurt, willen we de geldzaken goed regelen voor onze klanten. 

Meer informatie over de organisatie van Achmea >

Wanneer is Achmea ontstaan?

‘Samen het risico dragen als iemand schade heeft.’ Zo begon het ooit in het Friese dorpje Achlum in 1811. Ulbe Piers Draisma wilde het bezit van 39 boeren en notabelen verzekeren tegen brand. Bij de waarborgmaatschappij Achlum konden de boeren zich verzekeren tegen dit risico. Hoe groeide Achlum daarna uit tot het Achmea van nu? In ruim 200 jaar is het bedrijf gefuseerd met andere verzekeraars die de coöperatieve achtergrond delen.

En bekijk onze serie over 4.000 jaar verzekeren. Door de eeuwen heen is de mens op zoek naar (financiële) zekerheid. Omdat je niet alleen nú maar ook in de toekomst prettig wilt kunnen leven. Wij sprongen in de tijdmachine en gingen terug in de tijd, op zoek naar de eerste uitingen van indekken tegen risico’s en tegenslagen

Wat is het verschil tussen de verzekeringsgroep Achmea en de merken van Achmea?

Achmea opereert als moederbedrijf. Alle merken zijn dochters van Achmea. Het belangrijkste verschil is dat de merken verzekeringen verkopen aan onze klanten. Achmea, de verzekeringsgroep, niet.

Welke merken horen bij Achmea?

De grootste merken van Achmea zijn: Centraal Beheer, Interpolis, Zilveren Kruis, FBTO en Avéro Achmea. Een overzicht van deze merken vindt u op de homepage. Verder zijn Eurocross en Pro Life Zorgverzekeringen ook onderdeel van Achmea.

Voor een overzicht van onze buitenlandse merken, kijkt u op onze Engelse website.

Wat is het Keurmerk Klantgericht Verzekeren?

Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren garandeert de kwaliteit van diensten en klantgerichtheid van verzekeraars. Achmea staat achter dit keurmerk. Bijna alle Achmea-merken zijn keurmerkhouder.

Informatie over het Keurmerk Klantgericht Verzekeren >

Wat is Vereniging Achmea?

Vereniging Achmea is ontstaan uit alle onderlinge maatschappijen en ziekenfondsen die zijn gefuseerd tot Achmea. De vereniging is voor 65% eigenaar en een belangrijke toezichthouder op Achmea. Iedereen die klant is bij een van de Achmea-merken is ook klantlid van de vereniging.

Meer over de Vereniging Achmea vindt u op de website. Of volg Vereniging Achmea op Facebook.

Waar vind ik de actuele vacatures bij Achmea?

Achmea is een van de grootste werkgevers in de financiële dienstverlening. Bij Achmea kun je het verschil maken voor onze klanten. Samen met goed opgeleide collega’s die veel werkervaring hebben in verzekeringen. Zoek je uitdaging en wil je samenwerken met professionals? Heb je talent en ambitie? Neem dan bij Achmea de volgende stap in je carrière.

 Meer over Werken bij Achmea vindt u op de website.

 Bekijk de meest recente vacatures of activeer de Achmea Job Alert.

Hoe gaat Achmea om met mijn gegevens?

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Hier vindt u meer informatie over hoe wij dit doen..

Wat is de Achmea-regeling voor particuliere beleggingsverzekeringen?

Ruim 250.000 klanten van Avéro Achmea, Centraal Beheer, FBTO en Woonfonds hebben een brief ontvangen over hun beleggingsverzekering. We vragen u na te gaan of uw beleggingsverzekering nog bij u past, omdat u uw beleggingsdoel misschien niet haalt. De brief is bedoeld om u te laten zien wat de consequenties voor u zijn op de lange termijn. Zodat u zich kunt laten adviseren over de mogelijkheden en alternatieve producten. Intermediairs zijn ook betrokken bij dit ‘nazorgprogramma beleggingsverzekeringen’. Klanten van Interpolis worden via een vergelijkbaar programma van de Rabobank geïnformeerd.

De onrust over de beleggingsverzekeringen speelt al een paar jaar. Beleggingsverzekeringen blijken aan het einde van de looptijd minder op te brengen dan klanten vooraf hadden verwacht.

Achmea-regeling voor getroffen klanten
Achmea heeft een regeling getroffen voor klanten met een beleggingsverzekering. Klanten hebben een vergoeding ontvangen als zij meer kosten hadden betaald dan afgesproken in de regeling. Dit was bij zo’n 30 procent het geval. Wat hebben we nog meer gedaan? We hebben de kosten voor een aantal bestaande producten verlaagd, we bieden nieuwe goedkopere beleggingsfondsen aan en we hebben banksparen geïntroduceerd als alternatief product. U kunt uw beleggingsverzekering gratis aanpassen of gratis overstappen naar een ander product.

Haalt u uw beleggingsdoel?
Met uw beleggingsverzekering bouwt u een bedrag op door te beleggen. Dit is uw beleggingsdoel: het bedrag waarmee u straks bijvoorbeeld uw hypotheek aflost of uw aanvullende pensioen regelt. Het is dus mogelijk dat u uw beleggingsdoel niet haalt. Op de websites van Avéro Achmea, Centraal Beheer, FBTO en Woonfonds kunt u kijken of dat zo is. Met de beleggingsverzekering-scan weet u snel hoe u er nu voor staat en of u iets moet doen. Ook als u geen beleggingsdoel heeft, is het belangrijk na te gaan of uw beleggingsverzekering nog bij u past.

Informatie over de regeling:

Avéro Achmea

Centraal Beheer

FBTO