Wat hebben we nog voor elkaar over in Nederland?

    Erik Langerak
    Contentmanager, Corporate Communicatie
"Weet jij het? Hoe staat het met onze wil en ons vermogen om er samen voor te gaan in Nederland? Zijn we nog bereid om ons in te spannen voor een publieke zaak waarvan we maar moeten afwachten of we er persoonlijk belang bij hebben? Willen we nog samen risico’s delen die we alleen niet kunnen dragen? Anders gezegd: hoe solidair zijn we nog met elkaar?"

"​Vanaf begin 2015 is Achmea op zoek naar antwoorden op deze vragen. Op 17 april organiseerden we de eerste Achlum Lezing over Solidariteit. Ook doen we tweejaarlijks landelijk onderzoek met behulp van GFK en delen de uitkomsten met de buitenwereld. Onze zoektocht kun je hier volgen op achmea.nl/blog en op de Facebook-pagina van Achmea. We vragen publieke figuren naar hun persoonlijke mening over solidariteit in Nederland. Maar als jij ons ook aan antwoorden kunt helpen, aarzel niet!

Risico's delen, niet alleen dragen

Waarom doen we dit? Omdat solidariteit de kern is van verzekeren. Achmea bestaat omdat mensen bereid zijn om samen risico’s te delen die ze individueel niet kunnen dragen (lees hier hoe dat ooit begon in Achlum). Verzekeren doe je met én voor elkaar. Geen wonder dus dat we geïnteresseerd zijn in solidariteit. 

Bestaat de verzorgingsstaat straks nog wel?

We zijn erg benieuwd hoe die solidariteit vorm krijgt in de toekomst. Want Nederland is aan het veranderen. Van een verzorgingsstaat naar een samenleving waarin burgers zelf aan de bak moeten om het algemeen welzijn in stand te houden. Denk aan ouderenzorg. Voorheen kon je als je 80 jaar of ouder was al snel in een verzorgingshuis terecht. Nu kijken we eerst of familie en vrienden kunnen helpen.  

'What's in it for me?'

Maar gaan we solidariteit wel zelf organiseren? Hebben we daar zin in? Zwartkijkers zeggen dat Nederlanders beter weten wat hun rechten zijn dan hun plichten. ‘What’s in it for me?’ is belangrijker dan ‘what’s in it for them...’ Wie het zonniger bekijkt ziet nog volop solidariteit. Bijvoorbeeld in vrijwilligerswerk, schenkingen aan goede doelen of informele zorg. Op deze terreinen scoort Nederland al jaren  hoog. 

 
Dus gaan we op zoek. Waarom en met wie zijn mensen solidair? Wat is daarvoor nodig? Hoe ziet het er nu uit? En straks?"

 


Lees meer en praat mee

Geplaatst in Maatschappij op 18 februari 2015